Splošni pogoji in Posebnosti

Splošno

Osnovni podatki

Prijave na tabor so možne le preko elektronske prijavnice.

Prijav ali rezervacij prostih mest preko elektronske pošte ne sprejemamo. V kolikor se na prijavo preko elektronske prijavnice ne spoznate nas lahko pokličete na 069 97 10 10, kjer vas bomo usmerjali.

Število mest na posameznem taboru je omejeno.

Končne informacije najkasneje 7 dni pred začetkom pošljemo na e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu.

Obvestilo o uvrstitvi na čakalni seznam

Če so vsa mesta na taboru zasedena, po prijavi dobite obvestilo, da ste na čakalnem seznamu. Če se bo kakšno mesto na taboru sprostilo (odpoved udeležbe ipd.), bomo prvega na čakalnem seznamu obvestili, da je sprejet na tabor. Dokler ne dobite sporočila, da je imate mesto na taboru zagotovljeno, prosimo, da ne nakazujete prispevka za udeležbo.

Lokacija za poletni tabor se nahaja v športni dvorani Žiri, za osnovno šolo Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.

Kontakt in posebnosti

Kontaktna telefonska številka - Vodja tabora 069 97 10 10 KLIČITE SAMO V NUJNIH PRIMERIH!!!


PISANJE RAZGLEDNIC (se jih napiše v naprej, jih označi po dnevih ter preda vodji tabora)

ali

tabor@judoakademija.si (e-pošta se ne bo spremljala vsak dan)


Spremembe programa

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa, seznama učiteljev, urnika, izvedbo aktivnosti in delavnic glede na vreme, kadarkoli brez predhodnega opozorila.

Plačilni pogoji, odpoved udeležbe otroka

Plačilni pogoji

Prijava na tabor je veljavna šele po plačanem prvem obroku prijavnine ob prijavi in sicer v višini 1. obroka ki ne sme biti nižji od 50 EUR. Preostali znesek se lahko poravna v več obrokih v skladu s prijavnico, vendar najkasneje na dan pričetka tabora! Rok plačila za preostali znesek izbranega paketa je odvisen od datuma oddane prijave in izbranega načina plačila, pri čemer je absolutni zadnji rok za plačilo na dan tabora.

Po prejemu polnega plačila za izbrani paket prijavitelj prejme potrditev veljavne prijave udeležbe na taboru.


OBVEZNOSTI UDELEŽENCA

Udeleženec tabora je zavezan, ob registraciji na taboru (“check in”) posredovati veljaven osebni dokument in v namen izkaza istovetnosti pokazati osebju organizatorja. Akontacija oz. 1. obrok se poravna takoj po prejemu navodil. S plačilom akontacije je zagotovljeno mesto. Akontacije v primeru odpovedi ne vračamo.


PLAČILO OBROKOV

  • Enkratni znesek 100 %

  • na 2 obroka, cena obroka je 50 % dejanske vrednosti aranžmaja,

  • na 3 obroke, cena obroka je 33 % dejanske vrednosti aranžmaja,

  • na 4 obroke, cena obroka je 25 % dejanske vrednosti aranžmaja,

  • na 5 obrokov, cena obroka je 20 % dejanske vrednosti aranžmaja.


SPREMEMBE PROGRAMA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa, seznama učiteljev, urnika in lokacije brez, da bi to pomenilo obveznost povrnitev izvršenih plačil s strani prijavitelja.

Odpoved

V kolikor želite odpovedati udeležbo vašega otroka na taboru, je vse morebitne zahtevke za vračilo plačila potrebno pisno nasloviti na tabor@judoakademija.si. Organizator ima v takšnem primeru pravico do obračuna stroškov zaradi odpovedi.

Višina stroškov je odvisna od roka, v katerem je bila odpovedana udeležba na taboru:

  • odpoved do 40 dni pred začetkom tabora 20% dejanske vrednosti aranžmaja,

  • odpoved od 39 do 15 dni pred začetkom tabora oz. izleta 45% vrednosti aranžmaja,

  • odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom tabora oz. izleta 80% vrednosti aranžmaja,

  • odpoved od 7 do 0 dni pred začetkom tabora oz. izleta 100% vrednosti aranžmaja.


Za vračilo je skrbnik udeleženca dolžan predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drug dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora. Odpoved je treba sporočiti takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski naslov tabor@judoakademija.si.


V primeru, da se udeleženec ne more udeležiti tabora ali izleta, ima do 10 (deset) delovnih dni pred začetkom tabora pravico najti osebo, ki bo namesto njega prišla na tabor, pod pogojem, da se organizator tabora s spremembo strinja. V tem primeru bo organizator bremenil udeleženca oz. naročnika le za stroške spremembe v višini 15 EUR na prijavo oz. osebo.

Če udeleženec tabor prekine, po prekinitvi nima pravice do povračila stroškov ne delno ne v celoti.

Covid-19

COVID 19

V primeru odpovedi tabora zaradi, sprejemanja odlokov o prepovedi izvedbe zaradi Covid-19 se zaračunava administrativne stroške v višini 5 % dejanske vrednosti aranžmaja, razlika se povrne.

Organizator dogodek lahko odpove v primeru, da je to zavezan storiti v skladu s sprejetimi izrednimi ukrepi, katerih namen je preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

V primeru odpovedi dogodka, bo organizator poskrbel za izvedbo dogodka v drugem nadomestnem terminu.

Zgolj v primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja, se vsem že prijavljenim udeležencem, ki so plačali akontacijo za prijavo oziroma rezervacijo izbranega paketa in znesek kateregakoli drugega obroka ali celotnega zneska izbranega paketa, prizna prenos prijave na dogodek, ki se bo izvedel v drugem terminu. Prenos prijave pomeni, da se vsa že opravljena plačila upoštevajo pri prijavi na dogodek v novem terminu.

Na izrecno zahtevo prijavitelja, ki je posledica odpovedi dogodka s strani organizatorja, organizator lahko prijavitelju povrne vse že plačane zneske, pri čemer organizator plačano akontacijo zadrži za povračilo lastnih stroškov. Organizator preostanek plačaniih zneskov prijavitelju povrne najkasneje v roku 90 dni od dneva vložene zahteve.

Vse zahteve se vlagajo elektronsko na elektronski poštni naslov: tabor@judoakademija.si

V primeru, da dogodek ni odpovedan s strani organizatorja in se izvede v predvidenem terminu, prenosa prijave ali zahtevka za povrnitev plačila že plačanih obveznosti, organizator ni dolžan sprejeti in upoštevati.