Cenik

Letna članarina 15 € (letna članarina se poravna ob vpisu in velja za tekoče šolsko leto)

VADBA na Osnovnih šolah

22 EUR na mesec

JUDO VRTEC

1 x tedensko 30 EUR
2 x tedensko 40 EUR

MALA ŠOLA JUDA

2 x tedensko 34 EUR

ŠOLA JUDA

2 x tedensko 34 EUR

MLAJŠI DEČKI in DEKLICE

2 x tedensko 34 EUR

STAREJŠI DEČKI in DEKLICE

2 x tedensko 34 EUR

3 x tedensko 44 EUR
(tekmovalna skupina ob petkih)

JUDO

za STARŠE

1 x tedensko 24 EUR

Cenik velja od 01.09.2021