Cenik

Cenik OŠ

Letna članarina 15 €

(letna članarina se poravna ob vpisu in velja za tekoče šolsko leto)

Način plačevanja:

3 mesečno obdobje

5 mesečno obdobje 10% popust
(polletno obdobje)

VADBA na Osnovnih šolah

24 EUR na mesec

cenik Dvorana

Letna članarina 15 €

(letna članarina se poravna ob vpisu in velja za tekoče šolsko leto)

Način plačevanja:

2 mesečno obdobje

5 mesečno obdobje 10% popust

JUDO VRTEC

1 x tedensko 30 EUR

ŠOLA JUDA

2 x tedensko 35 EUR

MLAJŠI DEČKI in DEKLICE

2 x tedensko 35 EUR

STAREJŠI DEČKI in DEKLICE

2 x tedensko 35 EUR

TEKMOVALNA SKUPINA

4 x tedensko 45 EUR
3 x tedensko 40 EUR

JUDO

za STAREJŠE

1 x tedensko 25 EUR

Cenik velja od 24.08.2022