2. JUDO IGRE
v soboto, 10. decembra 2022

Vabljeni na 2. JUDO IGRE 2022/2023

Vabimo na judo igre – »tekmovanje«, ki bo potekalo v soboto, 10. decembra 2022, v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.

Otroci se bodo pomerili v spretnostnih vajah in zabavnih judo borilnih igrah.

Predprijava ni potrebna. Izpolnjeno prijavnico boste oddali pri prijavi in tehtanju na dan tekmovanja.

Za prijavnico, ki jo je potrebno imete s seboj kliknite na PRIJAVNICA z urniki ali spodnjo sliko urnika.

Zakaj tekmovanje?


Tekmovanje JUDO IGRE:

Potrebno je, da starši poznate okvirno težo vašega otroka in pridete na tekmovanje po predpisanem urniku. Zaradi velike udeležbe otrok v preteklih letih smo namreč dečke 1.razredov razdelili v skupine (do 22 kg in nad 22 kg), dečke 2. razredov pa v skupine (do 26 kg in nad 26 kg).

PRAVILA BORB 1. in 2. RAZREDI


1. RAZREDI in 2. RAZREDI:

Tekmovalci/ke so razdeljeni v skupine po 4 glede na težo.


Tekmujejo v Borbi za pasek in prenašanju žogic - šprintih.


a) BORBA ZA PASEK:

Tekmujejo v tachi wazi (borbi stoje) za »odvzem paska« na velikosti borilnega prostora 4 x 3 m.


Sodnik obema tekmovalcema zatakne paska za tekmovalčeva pasova na sredini hrbta.

BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard ali ga izpustiti z eno roko, ne sme se pa spustiti z obema rokama.

Če se spusti z obema rokama sodnik borbo prekine.

Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame pasek.

Tekmovalca tekmujeta na dve dobljeni borbi oziroma točki (maksimalno število borb je tri).


V primeru, da enemu tekmovalcu pade pasek na tla, ga lahko nasprotnik pobere in s tem zmaga borbo in dobi točko. Če pasek pobere tekmovalec, kateremu je pasek padel, mu ga sodnik popravi in borba se ponovno prične brez točke za kateregakoli izmed tekmovalcev.

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca, lahko sodnik prekine in ponovi borbo.

V primeru, ko enemu od tekmovalcev pasek pade na tla in ga nasprotnik takoj ne pobere, sodnik borbo prekine, popravi paska obema tekmovalcema in borba se nadaljuje.

V kolikor sodnik ni videl kateri od tekmovalcev je vzel pasek prvi (oba ga vzameta istočasno), sodnik borbo ponovi.


Če se tekmovalec namerno vrže na tla, da mu nasprotnik ne bi vzel paska ALI z namenom, da v času padanja sam vzame nasprotniku pasek:

- Se ga prvič opozori, da to ni dovoljeno, in da bo naslednjič kaznovan tako, da bo nasprotnik dobil točko.

- Za vsako naslednjo napako se nasprotniku dodeli 1 točka.

Če se tekmovalec vrže na tla in mu nasprotnik istočasno vzame pasek, to velja kot točka za nasprotnika, istočasno pa dobi tudi opomin ter ob naslednjem metu na tla v obrambne namene tudi brez odvzetega paska izgubi točko.


Borba za pasek traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


b) PRENAŠANJE ŽOGIC – ŠPRINTI:

Tekmovalci tekmujejo v prenašanju 3 tenis žogic iz enega obroča v drug obroč na razdalji 6 metrov.


Tekmovalec stoji pri prvem obroču ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec lahko prime žogice šele po sodnikovem znaku »jime« ali »hajime«.

Cilj je prenesti vse 3 tenis žogice v drug (6 metrov oddaljen) obroč v čim krajšem času.

Tekmovalec mora vsako žogico posamezno prenesti v drug obroč.

Če mu pri tem žogica uide iz obroča (ker jo je vrgel ali pa ga zgrešil) jo mora najprej iti iskat, jo dati v obroč ter šele na to iti po drugo žogico).

Sodnik ustavi uro, ko so vse 3 žogice v drugem obroču.

Zmaga tekmovalec z najhitrejšim časom.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in šprinti. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.


PRAVILA BORB 3. RAZREDI in VIŠJI


3. RAZREDI in VIŠJI:

Tekmovalci/ke so razporejeni v skupine po 4 tekmovalcev glede na težo.

Učenci 3. razredov tekmujejo med seboj, učenci višjih razredov (4. in 5. razredi) pa med seboj.


Tekmujejo v Sumo vlečenje borbah in poligonu.


a) SUMO VLEČENJE BORBE:

Tekmujejo v sumo vlečenje borbah na velikosti borilnega prostora 4 x 3 m.

Tekmovalci 3. razredov pričnejo borbo iz prijema za gard (tekmovalca/ki primejo rokav in rever – neovratnik!), ki se med borbo lahko zamenja.

Tekmovalec zmaga, ko nasprotnika spravi na tla (da se dotakne blazin s katere kolim drugim delom telesa kot s stopali), lahko ga potisne na tla ali pa uporabi judo met (osoto otoshi, uki goshi,...). Tekmovalec/ka lahko zmaga tudi tako, da stopi ven iz borilnega prostora vsaj z eno nogo ter s celim stopalom, vendar samo na svojo stran (na nasprotnikovo ali na stran ne velja).


Tekmovalca/ki tekmujeta na dve dobljeni borbi (maksimalno število borb je tri). Tekmovalec/ka zmaga z rezultatom 2:0, 2:1 ali 1:0


Maksimalna dolžina trajanja borbe (redni del) je 1 min. Po 1 minuti se upošteva trenutni rezultat oz. ob izenačenem rezultatu (0:0 ali 1:1) ob koncu rednega dela, se nadaljuje do prve točke.


Tekmovalec ne sme nasprotnika stiskati okoli vratu ali prijemati za hlačnico ali noge (to je pod pasom).

V primeru, da sodnik oceni, da je situacija v borbi nevarna za enega ali oba tekmovalca, sodnik prekine borbo ne glede na možen razplet borbe (zmaga ali poraz).


V primeru, da se borba prekine ali da ni bilo očitno kdo je prvi padel na tla ali stopil ven, se borba ponovi!!!


Sumo vlečenje borba traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1.


V primeru, da tekmovalec vrže nasprotnika v trenutku ko ta stopi ven iz borilnega prostora, se upošteva točka tekmovalcu, ki je izvedel met.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


b) PRENAŠANJE ŽOGIC – ŠPRINTI:

Tekmovalci tekmujejo v prenašanju 3 tenis žogic iz enega obroča v drug obroč na razdalji 6 metrov.


Tekmovalec stoji pri prvem obroču ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec lahko prime žogice šele po sodnikovem znaku »jime« ali »hajime«.

Cilj je prenesti vse 3 tenis žogice v drug (6 metrov oddaljen) obroč v čim krajšem času.

Tekmovalec mora vsako žogico posamezno prenesti v drug obroč.

Če mu pri tem žogica uide iz obroča (ker jo je vrgel ali pa ga zgrešil) jo mora najprej iti iskat, jo dati v obroč ter šele na to iti po drugo žogico).

Sodnik ustavi uro, ko so vse 3 žogice v drugem obroču.

Zmaga tekmovalec z najhitrejšim časom.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in šprinti. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.