4. JUDO IGRE
v soboto, 1. aprila 2023

Vabljeni na 4. JUDO IGRE 2022/2023

Vabimo na judo igre – »tekmovanje«, ki bo potekalo v soboto, 1. aprila 2023, v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.

Otroci se bodo pomerili v spretnostnih vajah in zabavnih judo borilnih igrah.

1., 2. razredi se bodo pomerili v treh borilnih igrah (pasek, ščipalka, sumo), 3. razredi se bodo pomerili v prilagojenih judo borbah stoje, 4. in 5. razredi v judo borbah (stoje + na tleh).

Predprijava ni potrebna. Izpolnjeno prijavnico boste oddali pri prijavi in tehtanju na dan tekmovanja.

Za prijavnico, ki jo je potrebno imete s seboj kliknite na PRIJAVNICA z urniki ali spodnjo sliko urnika.

Zakaj tekmovanje?


Tekmovanje JUDO IGRE:

PRAVILA BORB 1. in 2. RAZREDI


1. RAZREDI in 2. RAZREDI:

Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalce glede na težo.

TEKMUJEJO V VSEH DISCIPLINAH DO SEDAJ NA ENO DOBLJENO TOČKO V

VSAKI DISCIPLINI:

-BORBI ZA PASEK

-BORBI ZA ŠČIPALKO

-SUMO BORBI

BORBA ZA PASEK:

Tekmujejo v tachi wazi (borbi stoje) za »odvzem paska.

Sodnik obema tekmovalcema zatakne paska za tekmovalčeva pasova na sredini hrbta.

BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD na sodnikov znak »HAJIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremenita gard ali ga izpustita z eno roko, ne smeta se pa spustiti z obema rokama. Če se spustita z obema rokama sodnik borbo prekine.

Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame pasek.

V primeru, da enemu tekmovalcu pade pasek na tla, ga lahko nasprotnik pobere in s tem zmaga borbo in dobi točko. Če pasek pobere tekmovalec, kateremu je pasek padel, mu ga sodnik popravi in borba se ponovno prične brez točke za kateregakoli izmed tekmovalcev.

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca, lahko sodnik prekine in ponovi borbo.

V primeru, ko enemu od tekmovalcev pasek pade na tla in ga nasprotnik takoj ne pobere, sodnik borbo prekine, popravi paska obema tekmovalcema in borba se nadaljuje.

V kolikor sodnik ni videl kateri od tekmovalcev je vzel pasek prvi (oba ga vzameta istočasno), sodnik borbo ponovi.

Če se tekmovalec namerno vrže na tla, da mu nasprotnik ne bi vzel paska ALI z namenom, da v času padanja sam vzame nasprotniku pasek:

Če se tekmovalec vrže na tla in mu nasprotnik istočasno vzame pasek, to velja kot točka za nasprotnika.

Borba za pasek traja dokler kdo od tekmovalcev ne pride do 1 točke.


BORBA ZA ŠČIPALKO:

Tekmujejo v ne wazi (borbi »na tleh«, v parterju) za »odvzem ščipalke«.

Borba se prične s priklonoma obeh tekmovalcev. Tekmovalca se usedeta na sredino borilnega prostora s hrbti skupaj. Sodnik nato obema tekmovalcema pripne ščipalko na zunanji strani desne noge nad gležnjem za hlačnico! Na sodnikov znak HAJIME se borba prične.

Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame ščipalko s hlačnice.

V primeru, da se enemu tekmovalcu sname ščipalka in pade na tla, jo lahko nasprotnik pobere in s tem zmaga borbo (dobi točko), če jo pobere tekmovalec, kateremu je ščipalka padla, mu jo sodnik popravi in borba se začne na novo brez točke za katerega od tekmovalcev.

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca lahko sodnik prekine in ponovi borbo.

Če sodnik ni zagotovo prepričan, kdo je vzel ščipalko prvi oz. ne more določiti zmagovalca se borba ponovi!

Borba traja dokler kdo od tekmovalcev ne pride do 1 točke.

SUMO BORBE:

Borba se prične s prijemom za gard (tekmovalca/ki primeta rokav in rever – ne ovratnik!), ki ga pa med borbo lahko zamenjata (za ovratnik, okoli pasu,…).

Tekmovalec zmaga:

- če nasprotnika spravi na tla (da se dotakne blazin s katerekolim drugim delom telesa kot s stopali), lahko ga potisne na tla ali pa uporabi judo met (osoto otoshi, uki goshi,…).

- če nasprotnika izrine iz borilnega prostora s tem: nasprotnika prisiliš da izstopi iz borilnega prostora s celim stopalom. Dokler se nasprotnik še dotika borilnega prostora z obema stopaloma še vedno poteka borba.

Tekmovalec ne sme nasprotnika stiskati okoli vratu ali prijemati za hlačnico ali noge (to je pod pasom)!!!

V primeru, da sodnik oceni, da je situacija v borbi nevarna za enega ali oba tekmovalca, sodnik prekine borbo ne glede na možen razplet borbe (zmaga ali poraz).

V primeru, da se borba prekine ali da ni bilo očitno kdo je prvi padel na tla ali stopil ven, se borba ponovi!!!

Sumo borba traja dokler kdo od tekmovalcev ne pride do 1 točke.

Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 3:0 ali 2:1. Točkujejo se vse tri borbe. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva medsebojne rezultate..

PRAVILA BORB 3. RAZREDI


3. RAZREDI:

Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalce glede na težo.


JUDO BORBE (SAMO TACHI WAZA – BORBE STOJE):

Tekmujejo v judo borbah stoje (tachi waza) na velikosti borilnega prostora 3x3m. Borba traja 1 min (60 sek) brez zaustavljanja časa. Čas se zaustavi le pri popravljanja pasu ali kimone !

V primeru izenačenega rezultata v borbah, zmagovalca določi SUMO borba na eno zmago.


Pričetek borbe je s priklonom obeh tekmovalcev pred borilnim prostorom in v njem.


JUDO BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD (prijem kimona) na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard, ne sme pa se spustiti z obema rokama. Če se spusti z obema rokama, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.


Borba poteka po prilagojenih pravilih JZS za mlajše dečke/ce.

NEDOVOLJENE TEHNIKE: izvedba metov z obeh ali enega kolena, telesni meti in prijemi pod pasom - za hlačnico oz. objemanje noge.


Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega telesa.

Ko tekmovalca padeta na tla se borba prekine (NI borbe v parterju) in se nadaljuje zopet v borbi stoje.

V primeru, da je situacija v borbi za tekmovalca nevarna, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.


OCENJEVANJE METOV:


Tekmovalec zmaga predčasno (pred potekom 1 min), ko:


Če je kateri od tekmovalcev neaktiven, predolgo drži za pas, prime pod pasom ali predolgo drži enostranski gard dobi kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točke. Točkuje se:


Zmaga tekmovalec, ki ima večje število točk ali manjše število kazni!!!


V kolikor je rezultat po 1 min izenačen (1:1 ali 0:0) se nadaljuje SUMO borba do prve točke!!!


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.

PRAVILA BORB 4. in 5. RAZREDI


4. in 5. RAZREDI:

Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalcev glede na težo.


JUDO BORBE (TACHI WAZA IN NE WAZA)


JUDO BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD (prijem kimona) na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard, ne sme pa se spustiti z obema rokama. Če se spusti z obema rokama, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.


Borba poteka po prilagojenih pravilih JZS za mlajše dečke/ce.

NEDOVOLJENE TEHNIKE: izvedba metov z obeh ali enega kolena, telesni meti in prijemi pod pasom - za hlačnico oz. objemanje noge.

PREPOVEDANO JE STISKANJE OKOLI VRATU IN PRIJEMI POD PAS (V BORBI STOJE).


Judo borbo imata tekmovalca v Tachi wazi (stoječem položaju) ter Ne wazi (borbi na tleh), kjer se točno beleži na kaj je zmagal tekmovalec (wazaari - 1 točka ali ippon - 10 točk).


Borba traja 90 sek (1,5 min) brez ustavljanja časa.


Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega telesa.

Ko tekmovalca padeta na tla se nadaljuje borba v parterju (ne waza), dokler poteka akcija (je vidno, da se lahko akcija zaključi s končnim prijemom), ko ni več akcije sodnik prekine borbo v ne wazi in tekmovalca nadaljujeta borbo stoje.


Tekmovalec dobi za končni prijem:


Če je kateri od tekmovalcev neaktiven, predolgo drži za pas, izstopi iz borilnega prostora brez namena izvajanja tehnike, prime drugega tekmovalca pod pasom ali drži predolgo enostranski gard dobi kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točke. Točkuje se:


V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca sodnik prekine borbo in borba se nadaljuje stoje.


V primeru, da sta po 90 sekundah tekmovalca v točkah izenačena se borba nadaljuje dokler eden od tekmovalcev ne prejme točko (izvede met, ki se točkuje z wazari ali ippon) ali dokler eden od tekmovalcev ne prejme 2 x SHIDO.