2. JUDO IGRE
v soboto, 16. december 2023

Vabljeni na 2. JUDO IGRE 2023/2024

Vabimo na Tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 16. december 2023, v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.

Za prijavnico, ki jo je potrebno imete s seboj kliknite na PRIJAVNICA z urniki ali spodnjo sliko urnika.

Zakaj tekmovanje?


Tekmovanje "JUDO IGRE" za vašega otroka:

PROSIMO NE ZAMUJAJTE NA TEHTANJE, kdor bo zamudi, ga žal ne bodo mogli več vključiti v tekmovanje!!!

PRAVILA BORB 1. RAZREDI 


Tekmovalci in tekmovalke so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalce glede na težo.


Tekmujejo v Borbi za ščipalko in poligonu.


BORBA ZA ŠČIPALKO:

Tekmujejo v ne wazi (borbi »na tleh«, v parterju) za »odvzem ščipalke« na velikosti borilnega prostora 3 x 3 m.

Borba se prične s priklonoma obeh tekmovalcev. Tekmovalca se usedeta na sredino borilnega prostora s hrbti skupaj. Sodnik nato obema tekmovalcema pripne ščipalko na zunanji strani desne noge nad gležnjem za ŠIV hlačnice! Na sodnikov znak HAJIME se borba prične.

Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame ščipalko s hlačnice.

Tekmovalca tekmujeta na dve dobljeni zmagi (dve točki).

V primeru, da se enemu tekmovalcu sname ščipalka in pade na tla, jo lahko nasprotnik pobere in s temzmaga borbo (dobi točko), če pa jo pobere tekmovalec, kateremu je ščipalka padla, mu jo sodnik popravi inborba se začne na novo brez točke za katerega od tekmovalcev.

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca lahko sodnik prekine in ponovi borbo.

Če sodnik ni zagotovo prepričan, kdo je vzel ščipalko prvi oz. ne more določiti zmagovalca se borba ponovi!


Borba za ščipalko traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


POLIGON:

1. Tekmovalec začne na starterjev znak »HAJIME« ali »JIME«.

2. Poligon mora opraviti točno po navodilih.

3. Poligon tekmovalec začne v obroču (z obema nogama) na začetku poligona in ga konča v obroču na koncu poligona. Takoj ko tekmovalec stopi v obroč (dovolj z eno nogo) štarter ustavi štoparico.

4. Nepravilnosti tekmovalca. Za napako dobi tekmovalec pribitek 1 sekundo oz. mora ponoviti vajo (ne celega poligona ampak samo vajo).


Če tekmovalec:

▪ izpusti kakšen količek pri slalomu pribitek 1 sek (če jih spusti vse se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ izpusti kakšen obroč –pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ se ne dotakne kašnega klobučka – pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ podre konstrukcijo za preskakovanje – 1 sek,

▪ prehitro starta - se vrne na začetek in ponovno starta,

▪ izpusti vajo – se vrne na začetek vaje in jo izvede,

▪ napačno naredi preval naprej oz. nazaj (dovoljen je tudi mae mavare ukemi ali ushiro ukemi) – se vrne na začetek in ponovi vajo. Če mu ne uspe v dveh poskusih dobi pribitek 1 sek.

PRAVILA BORB 2. RAZREDI 


Tekmovalci in tekmovalke so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalce glede na težo.


Tekmujejo v Borbi za pasek in poligonu.


BORBA ZA PASEK:

Tekmujejo na kolenih za »odvzem paska« na velikosti borilnega prostora 3 x 3 m.

Sodnik obema tekmovalcema zatakne paska za tekmovalčeva pasova na sredini hrbta.

BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD, KO STA OBA TEKMOVALCA NA KOLENIH na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard ali ga izpustiti z eno roko, ne sme se pa spustiti z obema rokama. Če se spusti z obema rokama sodnik borbo prekine.

Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame pasek.

Tekmovalca tekmujeta na dve dobljeni borbi oziroma točki (maksimalno število borb je tri).

V primeru, da enemu tekmovalcu pade pasek na tla, ga lahko nasprotnik pobere in s tem zmaga borbo in dobi točko. Če pasek pobere tekmovalec, kateremu je pasek padel, mu ga sodnik popravi in borba se ponovno prične brez točke za

kateregakoli izmed tekmovalcev.

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca, lahko sodnik prekine in ponovi borbo.

V primeru, ko enemu od tekmovalcev pasek pade na tla in ga nasprotnik takoj ne pobere, sodnik borbo prekine, popravi paska obema tekmovalcema in borba se nadaljuje.

V kolikor sodnik ni videl kateri od tekmovalcev je vzel pasek prvi (oba ga vzameta istočasno), sodnik borbo ponovi.

PREPOVEDANO JE PORIVANJE NASPROTNIKA DIREKTNO NAZAJ NA HRBET!!!

Ob prvi napaki dobi tekmovalc opomin, ob ponovitvi pa nasprotnik prejme točko.

Če se tekmovalec namerno vrže na tla (na hrbet), da mu nasprotnik ne bi vzel paska ter z namenom obrambe:

- Se ga prvič opozori, da to ni dovoljeno, in da bo naslednjič kaznovan tako, da bo nasprotnik dobil točko.

- Za vsako naslednjo napako se nasprotniku dodeli 1 točka.

Če se tekmovalec vrže na tla (na hrbet) in mu nasprotnik istočasno vzame pasek, to velja kot točka za nasprotnika, KI JE VZEL PASEK, istočasno pa tekmovalec, ki se vrže na hrbet dobi opomin ter ob naslednjem metu na tla (na hrbet) v obrambne namene tudi, brez odvzetega paska, izgubi točko.


Borba za pasek traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


POLIGON:

1. Tekmovalec začne na starterjev znak »HAJIME« ali »JIME«.

2. Poligon mora opraviti točno po navodilih.

3. Poligon tekmovalec začne v obroču (z obema nogama) na začetku poligona in ga konča v obroču na koncu poligona. Takoj ko tekmovalec stopi v obroč (dovolj z eno nogo) štarter ustavi štoparico.

4. Nepravilnosti tekmovalca. Za napako dobi tekmovalec pribitek 1 sekundo oz. mora ponoviti vajo (ne celega poligona ampak samo vajo).


Če tekmovalec:

▪ izpusti kakšen količek pri slalomu pribitek 1 sek (če jih spusti vse se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ izpusti kakšen obroč –pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ se ne dotakne kašnega klobučka – pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ podre konstrukcijo za preskakovanje – 1 sek,

▪ prehitro starta - se vrne na začetek in ponovno starta,

▪ izpusti vajo – se vrne na začetek vaje in jo izvede,

▪ napačno naredi preval naprej oz. nazaj (dovoljen je tudi mae mavare ukemi ali ushiro ukemi) – se vrne na začetek in ponovi vajo. Če mu ne uspe v dveh poskusih dobi pribitek 1 sek.

PRAVILA BORB 3. RAZREDI

Tekmovalci in tekmovalke so razdeljeni v skupine po 4 glede na težo.


Tekmujejo v Parterni judo borbi (ne waza) in poligonu.


PARTERNE JUDO BORBE – NE WAZA (BORBA NA TLEH):

Tekmujejo v Judo borbah v parterju - NE WAZA, katera traja 1 min (60 sek) in se ob izenačenem rezultatu ob koncu rednega dela nadaljuje borba »sumo« na eno točko.

Tekmujejo na kolenih na velikosti borilnega prostora 3 x 3 m.

Borba poteka po pravilih JZS za cicibane in mlajše in sicer prilagojena pravila borbe.

Začetek borbe je s priklonom obeh tekmovalcev pred borilnim prostorom in v njem. Nato gresta tekmovalca na kolena ter v kumi kato (prijem za kimono) – rokav in rever. Sodnik začne borbo s HAJIME.

Cilj borbe je spraviti nasprotnega tekmovalca v končni prijem in ga v tem zadržati 10 sekund.

PREPOVEDANO JE POTISKANJE TEKMOVALCA, KI JE NA KOLENIH DIREKTNO NAZAJ!!!

Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega telesa.

Če sodnik oceni da tekmovalca nista aktivna v borbi lahko tekmovalca postavi v začetni položaj (na kolena ter v kumi kato). Če sta še vedno brez točk, ju lahko sodnik postavi v drug začetni položaj in sicer, da ležita drug ob drugem (glava pri nasprotnikovih nogah).

Če je samo en od tekmovalcev neaktiven mu prisodi opozorilo (kazen – shido):

-SHIDO 1 nasprotnik dobi 1. točko

-SHIDO 2 nasprotnik dobi 2. točko

-SHIDO 3 – HANSOKUMAKE nasprotnik dobi IPPON (3:0).


Ko tekmovalec naredi ippon (ga drži v končnem prijemu 10 sekund, ali pa nasprotnik dobi 3 opozorila) je zmagovalec dvoboja in borba se prekine. Sodnik proglasi zmagovalca.


Tekmovalec predčasno (pred potekom 1 min) zmaga, ko:

- drži drugega tekmovalca v končnem prijemu 10 sekund in mu sodnik dosodi ippon

- v času borbe zbere 3 točke (to pomeni, da je trikrat držal v končnem prijemu, vendar ne do 10 sek)

- je nasprotnik prejel 3 kazni (3 x shido).


Tekmovalec dobi za končni prijem:

- od 3 do 9 sek wazaari – 1 točka in

- za 10 sek ippon – 3 točke.

Po poteku 1 min (60 sek) zmaga tisti, ki ima več točk (1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2 ali 3:0)

V primeru, da sta po 1 minuti tekmovalca izenačena se borba nadaljuje v SUMO borbah na eno dobljeno borbo. V tem primeru je rezultat 1:0.


POLIGON:

1. Tekmovalec začne na starterjev znak »HAJIME« ali »JIME«.

2. Poligon mora opraviti točno po navodilih.

3. Poligon tekmovalec začne v obroču (z obema nogama) na začetku poligona in ga konča v obroču na koncu poligona. Takoj ko tekmovalec stopi v obroč (dovolj z eno nogo) štarter ustavi štoparico.

4. Nepravilnosti tekmovalca. Za napako dobi tekmovalec pribitek 1 sekundo oz. mora ponoviti vajo (ne celega poligona ampak samo vajo).


Če tekmovalec:

▪ izpusti kakšen količek pri slalomu pribitek 1 sek (če jih spusti vse se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ izpusti kakšen obroč –pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ se ne dotakne kašnega klobučka – pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ podre konstrukcijo za preskakovanje – 1 sek,

▪ prehitro starta - se vrne na začetek in ponovno starta,

▪ izpusti vajo – se vrne na začetek vaje in jo izvede,

▪ napačno naredi preval naprej oz. nazaj (dovoljen je tudi mae mavare ukemi ali ushiro ukemi) – se vrne na začetek in ponovi vajo. Če mu ne uspe v dveh poskusih dobi pribitek 1 sek.

PRAVILA BORB 4. in 5. RAZREDI

Tekmovalci in tekmovalke so razdeljeni v skupine po 4 glede na težo.


Tekmujejo v Parterni judo borbi (ne waza) in poligonu.


PARTERNE JUDO BORBE – NE WAZA (BORBA NA TLEH):

Tekmujejo v Judo borbah v parterju - NE WAZA, katera traja 1 min (60 sek) in se ob izenačenem rezultatu ob koncu rednega dela, se nadaljuje borba »sumo« na eno točko.

Tekmujejo na velikosti borilnega prostora 3 x 3 m.


Borba poteka po pravilih JZS za cicibane in mlajše in sicer prilagojena pravila borbe.

Začetek borbe je s priklonom obeh tekmovalcev pred borilnim prostorom in v njem. Nato se tekmovalca usedeta s hrbti skupaj in sodnik začne borbo s HAJIME.

Cilj borbe je spraviti nasprotnega tekmovalca v končni prijem in ga v tem zadržati 10 sekund.


PREPOVEDANO JE POTISKANJE TEKMOVALCA, KI JE NA KOLENIH DIREKTNO NAZAJ!!!

Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega telesa. 

Če sodnik oceni da tekmovalca nista aktivna v borbi lahko tekmovalca postavi v začetni položaj (s hrbti skupaj). Če sta še vedno brez točk, ju lahko sodnik postavi v drug začetni položaj in sicer, da ležita drug ob drugem (glava pri nasprotnikovih nogah).

Če je samo en od tekmovalcev neaktiven mu prisodi opozorilo (kazen – shido):

-SHIDO 1 nasprotnik dobi 1. točko

-SHIDO 2 nasprotnik dobi 2. točko

-SHIDO 3 – HANSOKUMAKE nasprotnik dobi IPPON (3:0).


Ko tekmovalec naredi ippon (ga drži v končnem prijemu 10 sekund, ali pa nasprotnik dobi 3 opozorila) je zmagovalec

dvoboja in borba se prekine. Sodnik proglasi zmagovalca.


Tekmovalec predčasno (pred potekom 1 min) zmaga, ko:

- drži drugega tekmovalca v končnem prijemu 10 sekund in mu sodnik dosodi ippon

- v času borbe zbere 3 točke (to pomeni, da je trikrat držal v končnem prijemu, vendar ne do 10 sek)

- je nasprotnik prejel 3 kazni (3 x shido).


Tekmovalec dobi za končni prijem:

- od 3 do 9 sek wazaari – 1 točka in

- za 10 sek ippon – 3 točke.


Po poteku 1 min (60 sek) zmaga tisti, ki ima več točk (1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2 ali 3:0).

V primeru, da sta po 1 minuti tekmovalca izenačena se borba nadaljuje v SUMO borbah na eno dobljeno borbo. V tem primeru je rezultat 1:0.


POLIGON:

1. Tekmovalec začne na starterjev znak »HAJIME« ali »JIME«.

2. Poligon mora opraviti točno po navodilih.

3. Poligon tekmovalec začne v obroču (z obema nogama) na začetku poligona in ga konča v obroču na koncu poligona. Takoj ko tekmovalec stopi v obroč (dovolj z eno nogo) štarter ustavi štoparico.

4. Nepravilnosti tekmovalca. Za napako dobi tekmovalec pribitek 1 sekundo oz. mora ponoviti vajo (ne celega poligona ampak samo vajo).


Če tekmovalec:

▪ izpusti kakšen količek pri slalomu pribitek 1 sek (če jih spusti vse se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ izpusti kakšen obroč –pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ se ne dotakne kašnega klobučka – pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo),

▪ podre konstrukcijo za preskakovanje – 1 sek,

▪ prehitro starta - se vrne na začetek in ponovno starta,

▪ izpusti vajo – se vrne na začetek vaje in jo izvede,

▪ napačno naredi preval naprej oz. nazaj (dovoljen je tudi mae mavare ukemi ali ushiro ukemi) – se vrne na začetek in ponovi vajo. Če mu ne uspe v dveh poskusih dobi pribitek 1 sek.