3. JUDO IGRE
v soboto, 10. februar 2024

Vabljeni na 3. JUDO IGRE 2023/2024

Vabimo na Tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 10. februarja 2024, v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.

Za prijavnico, ki jo je potrebno imete s seboj kliknite na PRIJAVNICA z urniki ali spodnjo sliko urnika.

Zakaj tekmovanje?


Tekmovanje "JUDO IGRE" za vašega otroka:

PROSIMO NE ZAMUJAJTE NA TEHTANJE, kdor zamudi, ga žal ne bodo mogli več vključiti v tekmovanje!!!

PRAVILA BORB 1. RAZREDI 


Tekmovalci/ke so razdeljeni v skupine po 4 glede na težo.


Tekmujejo v Borbi za pasek ter vlečenju medvedka


BORBA ZA PASEK: 

Tekmujejo v tachi wazi (borbi stoje) za »odvzem paska« na velikosti borilnega prostora 4 x 3 m. 


Sodnik obema tekmovalcema zatakne paska za tekmovalčeva pasova na sredini hrbta. 

BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD ter na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremenita gard ali ga izpustita z eno roko, ne smeta se pa spustiti z obema rokama. 

Če se spusti z obema rokama sodnik borbo prekine.

Zmaga tisti tekmovalec/ka, ki nasprotniku prvi vzame pasek. Tekmovalca/ki tekmujeta na dve dobljeni borbi oziroma točki (maksimalno število borb je tri). 


V primeru: 

-da enemu tekmovalcu pade pasek na tla, ga lahko nasprotnik pobere in s tem zmaga borbo ter dobi točko, 

-če pasek pobere tekmovalec, kateremu je pasek padel, mu ga sodnik popravi in borba se ponovno prične brez točke za kateregakoli izmed tekmovalcev. 

-da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca, lahko sodnik zaustavi borbo in jo ponovi. 

-ko enemu od tekmovalcev pasek pade na tla in ga nasprotnik takoj ne pobere, sodnik borbo prekine, popravi paska obema tekmovalcema in borba se nadaljuje. 

-da sodnik ni videl kateri od tekmovalcev je vzel pasek prvi (oba ga vzameta istočasno), sodnik borbo ponovi. 

-da en tekmovalec spusti z obema rokama, drugi pa istočasno vzame pasek, se upošteva točka za tekmovalca, ki je vzel pasek. 


Če se tekmovalec/ka namerno vrže na tla, da mu nasprotnik ne bi vzel paska ALI z namenom, da v času padanja sam vzame nasprotniku pasek: 

- Se ga prvič opozori, da to ni dovoljeno, in da bo naslednjič kaznovan tako, da bo nasprotnik dobil točko. 

- Za vsako naslednjo napako se nasprotniku dodeli 1 točka. 


Če se tekmovalec/ka vrže na tla in mu nasprotnik istočasno vzame pasek, to velja kot točka za nasprotnika, istočasno pa dobi tudi opomin ter ob naslednjem metu na tla v obrambne namene tudi brez odvzetega paska izgubi točko. 


Borba za pasek traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1. Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1. 


VLEČENJE MEDVEDKA: 

Tekmuje se v vlečenju medvedka iz ene starani na drugo ter nazaj na razdalji 6 metrov. 


Cilj je zvleči medvedka na drugo stran čez črto, narediti padec nazaj – ushiro ukemi (v točno določenem prostoru) ter zvleči medvedka nazaj na začetek čez črto v čim krajšem času. 


Tekmovalec/ka stoji za črto ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. 

Medvedek je ob tekmovalcu za črto. 

Tekmovalec/ka lahko prime medvedka šele po sodnikovem znaku »HAJIME« ali »JIME«.

 

Tekmovalec/ka mora prijeti medvedka z obema rokama za rokave kimona ter ne sme spustiti dokler ga ne zvleče čez črto na drugo stran. 

Na drugi strani v označenem prostoru mora tekmovalec narediti pravilen padec nazaj – ushiro ukemi. 

Po padcu mora tekmovalec/ka zvleči medvedka nazaj na začetek čez črto. 

V kolikor tekmovalec/ka ne drži medvedka z obema rokama ali ga ne zvleče čez črto ali naredi napačen padec nazaj, dobi kazensko sekundo (za vsako napako ena sekunda). 


Zmaga tekmovalec/ka, ki ima najkrajši skupen seštevek časa (čas poligona in kazenskih točk). 


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in prenašanje medvedka. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.

PRAVILA BORB 2. RAZREDI 


Tekmovalci/ke so razporejeni v skupine po 4 glede na težo. 


Tekmujejo v vlečenju kimone ter vlečenju medvedka


VLEČENJE KIMONE: 

Tekmujejo v vlečenju kimone na velikosti borilnega prostora 4 x 3 m. 

Tekmovalci 2. razredov pričnejo borbo s prijemom kimone z obema rokama za rokav kimona, katera je na sredini med tekmovalcema. 

Tekmovalca/ki med borbo ne smeta spustiti rokava kimone z nobeno roko. V primeru, da se to zgodi, nasprotnik avtomatsko dobi točko. 


Tekmovalec/ka zmaga ko: 

-zvleče kimono na svojo stran izven borilnega prostora in 

-drži kimono z obema rokama in 

-stoji z obema nogama izven borilnega prostora na celih stopalih (samo prsti ne veljajo). 


Tekmovalca/ki tekmujeta na dve dobljeni borbi (maksimalno število borb je tri). Tekmovalec/ka zmaga z rezultatom 2:0, 2:1 ali 1:0 


Maksimalna dolžina trajanja borbe (redni del) je 1 min. Po 1 minuti se upošteva trenutni rezultat oz. ob izenačenem rezultatu (0:0 ali 1:1) ob koncu rednega dela, se nadaljuje do prve točke. 


VLEČENJE MEDVEDKA: 

Tekmuje se v vlečenju medvedka iz ene starani na drugo ter nazaj na razdalji 6 metrov. 


Cilj je zvleči medvedka na drugo stran čez črto, narediti padec nazaj – ushiro ukemi (v točno določenem prostoru) ter zvleči medvedka nazaj na začetek čez črto v čim krajšem času. 


Tekmovalec/ka stoji za črto ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. 

Medvedek je ob tekmovalcu za črto. 

Tekmovalec/ka lahko prime medvedka šele po sodnikovem znaku »HAJIME« ali »JIME«.

Tekmovalec/ka mora prijeti medvedka z obema rokama za rokave kimona ter ne sme spustiti dokler ga ne zvleče čez črto na drugo stran. 

Na drugi strani v označenem prostoru mora tekmovalec narediti pravilen padec nazaj – ushiro ukemi. Po padcu mora tekmovalec/ka zvleči medvedka nazaj na začetek čez črto. 

V kolikor tekmovalec/ka ne drži medvedka z obema rokama ali ga ne zvleče čez črto ali naredi napačen padec nazaj, dobi kazensko sekundo (za vsako napako ena sekunda). 


Zmaga tekmovalec/ka, ki ima najkrajši skupen seštevek časa (čas poligona in kazenskih točk). 


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in prenašanje medvedka. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.

PRAVILA BORB 3. RAZREDI

Tekmovalci/ke so razporejeni v skupine po 4 glede na težo. 


Tekmuje se v Borbi stoje – tachi wazi iz prijema za rever ter vlečenju ali prenašanju medvedka. 


BORBE STOJE – TACHI WAZA IZ PRIJEMA ZA REVER: 

Tekmujejo v judo borbah stoje (tachi waza) na velikosti borilnega prostora 4x3m. 

Borba traja 1 min (60 sek) brez zaustavljanja časa. Čas se zaustavi le pri popravljanja pasu ali kimone! 

V primeru izenačenega rezultata v borbah, zmagovalca določi KONTRA SUMO borba na eno zmago. 


Borba se prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. 

Tekmovalec ali tekmovalka med borbo ne smeta spustiti garda z obema rokama, lahko pa prestavi eno roko (npr. okoli pasu). Če se spusti z obema rokama, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj. 


Borba poteka po prilagojenih pravilih JZS za mlajše dečke/ce. 

NEDOVOLJENE TEHNIKE: izvedba metov z obeh ali enega kolena, direktni telesni meti in prijemi pod pasom - za hlačnico oz. objemanje noge. 


Ko tekmovalca padeta na tla se borba prekine (NI borbe v parterju) in se nadaljuje zopet v borbi stoje. 

V primeru, da je situacija v borbi za tekmovalca nevarna, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.


OCENJEVANJE METOV: 

- Za vsak pravilen met sodnik dosodi točko - wazari ali ippon. 

- Wazari se šteje kot 1 točko, ippon pa kot 2 točki. 


Tekmovalec zmaga predčasno (pred potekom 1 min), ko: 

- Ko izvede tehniko, za katero sodnik dosodi ippon. 

- V času borbe zbere 2 točki (to pomeni, da naredi 2 meta za wazari). 

- S kaznimi. 


Če je kateri od tekmovalcev neaktiven dobi kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točko. Kaznuje se: 

-SHIDO 1, tekmovalec dobi opozorilo -

SHIDO 2, nasprotnik dobi 1. točko 

-SHIDO 3, diskvalifikacija (hansokumake), nasprotnik dobi IPPON (2 točki) 


Zmaga tekmovalec, ki ima večje število točk ali manjše število kazni!!! 

V kolikor je rezultat po 1 min izenačen (1:1 ali 0:0) se nadaljuje KONTRA SUMO borba do prve točke!!! 


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1. V kolikor je zmagal tekmovalec s kontra sumo borbo, se mu zapiše rezultat 1:0. 


VLEČENJE/PRENAŠANJE MEDVEDKA: 

Tekmuje se v vlečenju/prenašanju medvedka iz ene starani na drugo ter nazaj na razdalji 6 metrov. 


Cilj je zvleči/prenesti medvedka na drugo stran čez črto, narediti met o goshi ali uki goshi met ter prijeti končni prijem yoko shiho gatame (lahko tudi bivši mune gatame), ter zvleči/prenesti medvedka nazaj na začetek čez črto v čim krajšem času.


Tekmovalec stoji za črto ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. 

Medvedek je ob tekmovalcu za črto. 

Tekmovalec lahko prime medvedka šele po sodnikovem znaku »HAJIME« ali »JIME«


Tekmovalec mora prijeti medvedka z obema rokama za ogoshi/uki goshi kimone ter ne sme spustiti dokler ga ne prenese/zvleče čez črto na drugo stran. Tekmovalec lahko medvedka tudi zvleče/prenese na drugo stran s tem da prime z obema rokama za rokave kimona ter ne sme spustiti dokler ga ne zvleče/prenese čez črto na drugo stran. 

Za črto mora narediti met o goshi ali uki goshi ter prijeti končni prijem yoko shiho gatame (lahko tudi bivši mune gatame). Z obema rokama mora prijeti kimono. 

Po pravilno narejenem končnem prijemu (SODNIK REČE – PRAVILNO) mora tekmovalec zvleči/prenesti medvedka nazaj na začetek čez črto. Če končni prijem ne bo pravilen, bo sodnik rekel popravi (npr. popravi roke). 

Tekmovalec ne sme teči nazaj dokler ne izvede pravilnega končnega prijema. 

V kolikor tekmovalec ne drži medvedka z obema rokama ali ga ne zvleče/prenese čez črto dobi kazensko sekundo (za vsako napako ena sekunda). 


Zmaga tekmovalec, kateri ima najkrajši skupen seštevek časa (čas poligona in kazenskih točk). 


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in prenašanje medvedka. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.

PRAVILA BORB 4. in 5. RAZREDI

Tekmovalci/ke so razporejeni v skupine po 4 glede na težo. 


Tekmujejo v Judo borbi stoje – tachi wazi (brez prijema za gard) ter vlečenju ali prenašanju medvedka. 


JUDO BORBE (SAMO TACHI WAZA – BORBE STOJE):

Tekmujejo v judo borbah stoje (tachi waza) na velikosti borilnega prostora 4x3m. 

Borba traja 2 min (120 sek) brez zaustavljanja časa. Čas se zaustavi le pri popravljanja pasu ali kimone! 


Pričetek borbe je s priklonom obeh tekmovalcev pred borilnim prostorom in v njem. 


JUDO BORBA SE PRIČNE BREZ PRIJEMA ZA GARD (prijem za kimono) na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. 


Borba poteka po prilagojenih pravilih JZS za mlajše dečke/ce. 

NEDOVOLJENE TEHNIKE: izvedba metov z obeh ali enega kolena, direktni telesni meti in prijemi pod pasom - za hlačnico oz. objemanje noge. 


Ko tekmovalca/ki padeta na tla, se borba prekine (NI borbe v parterju) in se nadaljuje zopet v borbi stoje. 

V primeru, da je situacija v borbi za tekmovalca nevarna, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.


OCENJEVANJE METOV: 

- Za vsak pravilen met sodnik dosodi točko - wazari ali ippon. 

- Wazari se šteje kot 1 točko, ippon pa kot 2 točki. 


Tekmovalec/ka zmaga predčasno (pred potekom 2 min), ko:

- Ko izvede tehniko, za katero sodnik dosodi ippon. 

- V času borbe zbere 2 točki (to pomeni, da naredi 2 meta za wazari). 

- S kaznimi. 


Če je kateri od tekmovalcev neaktiven dobi kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točko. Kaznuje se: 

-SHIDO 1, tekmovalec dobi opozorilo 

-SHIDO 2, nasprotnik dobi 1. točko 

-SHIDO 3, diskvalifikacija (hansokumake), nasprotnik dobi IPPON (2 točki) 


V kolikor sta tekmovalca /ki po rednem delu izenačena, poteka borba do prve točke oziroma prve kazni. 


Zmaga tekmovalec, ki ima večje število točk ali manjše število kazni!!!


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


VLEČENJE/PRENAŠANJE MEDVEDKA: 


Tekmuje se v vlečenju/prenašanju medvedka iz ene starani na drugo ter nazaj na razdalji 6 metrov. 


Cilj je zvleči/prenesti medvedka na drugo stran čez črto, narediti met o goshi ali uki goshi met ter prijeti končni prijem yoko shiho gatame (lahko tudi bivši mune gatame), ter zvleči/prenesti medvedka nazaj na začetek čez črto v čim krajšem času.

 

Tekmovalec stoji za črto ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. 

Medvedek je ob tekmovalcu za črto. 

Tekmovalec lahko prime medvedka šele po sodnikovem znaku »jime« ali »hajime«. Tekmovalec mora prijeti medvedka z obema rokama za ogoshi/uki goshi kimone ter ne sme spustiti dokler ga ne prenese/zvleče čez črto na drugo stran. 

Tekmovalec lahko medvedka tudi zvleče/prenese na drugo stran s tem da prime z obema rokama za rokave kimona ter ne sme spustiti dokler ga ne zvleče/prenese čez črto na drugo stran. 

Za črto mora narediti met o goshi ali uki goshi ter prijeti končni prijem yoko shiho gatame (lahko tudi bivši mune gatame). Z obema rokama mora prijeti kimono. 

Po pravilno narejenem končnem prijemu (SODNIK REČE – PRAVILNO) mora tekmovalec zvleči/prenesti medvedka nazaj na začetek čez črto. Če končni prijem ne bo pravilen, bo sodnik rekel popravi (npr. popravi roke). 

Tekmovalec ne sme teči nazaj dokler ne izvede pravilnega končnega prijema. 

V kolikor tekmovalec ne drži medvedka z obema rokama ali ga ne zvleče/prenese čez črto dobi kazensko sekundo (za vsako napako ena sekunda). Zmaga tekmovalec, kateri ima najkrajši skupen seštevek časa (čas poligona in kazenskih točk). 


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in prenašanje medvedka. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.