4. JUDO IGRE
v soboto, 6. april 2024

Vabljeni na 4. JUDO IGRE 2023/2024

Vabimo na Tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 6. april 2024, v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.

Za prijavnico, ki jo je potrebno imete s seboj kliknite na PRIJAVNICA z urniki ali spodnjo sliko urnika.

Zakaj tekmovanje?


Tekmovanje "JUDO IGRE" za vašega otroka:

PROSIMO NE ZAMUJAJTE NA TEHTANJE, kdor zamudi, ga žal ne bodo mogli več vključiti v tekmovanje!!!

PRAVILA BORB 1. RAZREDI 


Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalce glede na težo.


Tekmujejo v Sumo borbah - potiskanje IN prenašanju žogic.


SUMO BORBE - POTISKANJE:

Tekmujejo v sumo borbah - potiskanje na velikosti borilnega prostora 4 x 4 m.

Vsi pričnejo borbo s prijema za gard (tekmovalca/ki primejo rokav in rever – ne ovratnik!), ki ga med borbo lahko zamenjata.


Tekmovalec zmaga:

- če nasprotnika spravi na tla (da se dotakne blazin s katere kolim drugim delom telesa kot s stopali), lahko ga potisne na tla ali pa uporabi judo met (o soto otoshi, uki goshi,…).

- če nasprotnika izrine iz borilnega prostora s tem, da nasprotnika prisiliš da izstopi iz borilnega prostora s celim stopalom. Dokler se nasprotnik še dotika borilnega prostora z obema stopaloma še vedno poteka borba.


Tekmovalec ne sme nasprotnika stiskati okoli vratu ali prijemati za hlačnico ali noge (to je pod pasom)!!!

V primeru, da sodnik oceni, da je situacija v borbi nevarna za enega ali oba tekmovalca, sodnik prekine borbo ne glede na možen razplet borbe (zmaga ali poraz).


V primeru, da se borba prekine ali da ni bilo očitno kdo je prvi padel na tla ali stopil ven, se borba ponovi!!!


Sumo borba traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


PRENAŠANJE ŽOGIC – ŠPRINTI:

Tekmovalci tekmujejo v prenašanju 3 tenis žogic iz enega obroča v drug obroč na razdalji 6 metrov.


Tekmovalec stoji pri prvem obroču ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec lahko prime žogice šele po sodnikovem znaku »jime« ali »hajime«.

Cilj je prenesti vse 3 tenis žogice v drug (6 metrov oddaljen) obroč v čim krajšem času.

Tekmovalec mora vsako žogico posamezno prenesti v drug obroč.

Če mu pri tem žogica uide iz obroča (ker jo je vrgel ali pa ga zgrešil) jo mora najprej iti iskat, jo dati v obroč ter šele na to iti po drugo žogico).

Sodnik ustavi uro, ko so vse 3 žogice v drugem obroču.

Zmaga tekmovalec z najhitrejšim časom.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in šprinti. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.Tekmovalci/ke so razdeljeni v skupine po 4 glede na težo.

PRAVILA BORB 2. RAZREDI 


Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalce glede na težo.


TEKMUJEJO V VSEH DISCIPLINAH DO SEDAJ NA ENO DOBLJENO TOČKO V VSAKI

DISCIPLINI:

-SUMO BORBI - POTISKANJE

-BORBI ZA PASEK

-VLEČENJE KIMONE

NATO TEKMUJEJO ŠE V PRENAŠANJU ŽOGIC


SUMO BORBE - POTISKANJE:

Tekmujejo v sumo borbah - potiskanje na velikosti borilnega prostora 4 x 4 m.

Vsi pričnejo borbo s prijema za gard (tekmovalca/ki primejo rokav in rever – ne ovratnik!), ki ga med borbo lahko zamenjata.


Tekmovalec zmaga:

- če nasprotnika spravi na tla (da se dotakne blazin s katere kolim drugim delom telesa kot s stopali), lahko ga potisne na tla ali pa uporabi judo met (o soto otoshi, uki goshi,…).

- če nasprotnika izrine iz borilnega prostora s tem, da nasprotnika prisiliš da izstopi iz borilnega prostora s celim stopalom. Dokler se nasprotnik še dotika borilnega prostora z obema stopaloma še vedno poteka borba.


Tekmovalec ne sme nasprotnika stiskati okoli vratu ali prijemati za hlačnico ali noge (to je pod pasom)!!!

V primeru, da sodnik oceni, da je situacija v borbi nevarna za enega ali oba tekmovalca, sodnik prekine borbo ne glede na možen razplet borbe (zmaga ali poraz).


V primeru, da se borba prekine ali da ni bilo očitno kdo je prvi padel na tla ali stopil ven, se borba ponovi!!!


Sumo borba traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 1 točke. Po 1 min (60 sek) se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0.


BORBA ZA PASEK:

Tekmujejo na kolenih za »odvzem paska« na velikosti borilnega prostora 4 x 4 m.


Sodnik obema tekmovalcema zatakne paska za tekmovalčeva pasova na sredini hrbta.

BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD, KO STA OBA TEKMOVALCA NA KOLENIH na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard ali ga izpustiti z eno roko, ne sme se pa spustiti z obema rokama. Če se spusti z obema rokama sodnik borbo prekine.

Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame pasek.

Tekmovalca tekmujeta na dve dobljeni borbi oziroma točki (maksimalno število borb je tri).


V primeru, da enemu tekmovalcu pade pasek na tla, ga lahko nasprotnik pobere in s tem zmaga borbo in dobi točko. Če pasek pobere tekmovalec, kateremu je pasek padel, mu ga sodnik popravi in borba se ponovno prične brez točke za kateregakoli izmed tekmovalcev.

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca, lahko sodnik prekine in ponovi borbo.

V primeru, ko enemu od tekmovalcev pasek pade na tla in ga nasprotnik takoj ne pobere, sodnik borbo prekine, popravi paska obema tekmovalcema in borba se nadaljuje.

V kolikor sodnik ni videl kateri od tekmovalcev je vzel pasek prvi (oba ga vzameta istočasno), sodnik borbo ponovi.


PREPOVEDANO JE PORIVANJE NASPROTNIKA DIREKTNO NAZAJ NA HRBET!!!

Ob prvi napaki dobi tekmovalc opomin, ob ponovitvi pa nasprotnik prejme točko.


Če se tekmovalec namerno vrže na tla (na hrbet), da mu nasprotnik ne bi vzel paska ter z namenom obrambe:

- Se ga prvič opozori, da to ni dovoljeno, in da bo naslednjič kaznovan tako, da bo nasprotnik dobil točko.

- Za vsako naslednjo napako se nasprotniku dodeli 1 točka.

Če se tekmovalec vrže na tla (na hrbet) in mu nasprotnik istočasno vzame pasek, to velja kot točka za nasprotnika, KI JE VZEL PASEK, istočasno pa tekmovalec, ki se vrže na hrbet dobi opomin ter ob naslednjem metu na tla (na hrbet) v obrambne namene tudi, brez odvzetega paska, izgubi točko.


Borba za pasek traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 1 točke. Po 1 min (60 sek) se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0.


VLEČENJE KIMONE:

Tekmujejo v vlečenju kimone na velikosti borilnega prostora 4 x 3 m.

Tekmovalci 2. razredov pričnejo borbo s prijemom kimone z obema rokama za rokav kimona, katera je na sredini med tekmovalcema.

Tekmovalca/ki med borbo ne smeta spustiti rokava kimone z nobeno roko. V primeru, da se to zgodi, nasprotnik avtomatsko dobi točko.


Tekmovalec/ka zmaga ko:

-zvleče kimono na svojo stran izven borilnega prostora in

-drži kimono z obema rokama in

-stoji z obema nogama izven borilnega prostora na celih stopalih (samo prsti ne veljajo).


Tekmovalca/ki tekmujeta na eno dobljeno borbo. Tekmovalec/ka zmaga z rezultatom 1:0


Maksimalna dolžina trajanja borbe (redni del) je 1 min. Po 1 minuti se upošteva trenutni rezultat oz. ob izenačenem rezultatu (0:0) ob koncu rednega dela, se nadaljuje do prve točke.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 3:0 ali 2:1. Točkujejo se vse tri borbe. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upoštevamedsebojne rezultate.

PRAVILA BORB 3. RAZREDI

Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalcev glede na težo.


Tekmujejo v Judo borbah IN prenašanju žogic.


JUDO BORBE (TACHI WAZA IN NE WAZA)


JUDO BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD (prijem kimona) na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard, ne sme pa se spustiti z obema rokama.

Če se spusti z obema rokama, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.


Borba poteka po prilagojenih pravilih JZS za mlajše dečke/ce.

NEDOVOLJENE TEHNIKE: izvedba metov z obeh ali enega kolena, telesni meti in prijemi pod pasom - za hlačnico oz. objemanje noge.

PREPOVEDANO JE STISKANJE OKOLI VRATU IN PRIJEMI POD PAS (V BORBI STOJE).


Judo borbo imata tekmovalca v Tachi wazi (stoječem položaju) ter Ne wazi (borbi na tleh), kjer se točno beleži na kaj je zmagal tekmovalec (wazaari - 1 točka ali ippon - 10 točk).


Borba traja 90 sek (1,5 min) brez ustavljanja časa.


Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega telesa.

Ko tekmovalca padeta na tla se nadaljuje borba v parterju (ne waza), dokler poteka akcija (je vidno, da se lahko akcija zaključi s končnim prijemom), ko ni več akcije sodnik prekine borbo v ne wazi in tekmovalca nadaljujeta borbo stoje.


Tekmovalec dobi za končni prijem:

-od 1 do 5 Wazaari

-za 10 sek Ippon.


Če je kateri od tekmovalcev neaktiven, predolgo drži za pas, izstopi iz borilnega prostora brez namena izvajanja tehnike, prime drugega tekmovalca pod pasom ali drži predolgo enostranski gard dobi kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točke. Točkuje se:

-SHIDO 1 – opozorilo

-SHIDO 2 – nasprotnik dobi wazaari

-SHIDO 3 – HANSOKUMAKE nasprotnik dobi IPPON.


V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca sodnik prekine borbo in borba se nadaljuje stoje.


V primeru, da sta po 90 sekundah tekmovalca v točkah izenačena se borba nadaljuje dokler eden od tekmovalcev ne prejme točko (izvede met, ki se točkuje z wazari ali ippon) ali dokler eden od tekmovalcev ne prejme 2 x SHIDO.


PRENAŠANJE ŽOGIC S SLALOMOM – ŠPRINTI:

Tekmovalci tekmujejo v prenašanju 3 tenis žogic iz enega obroča v drug obroč na razdalji 6 metrov s slalomom.


Tekmovalec stoji pri prvem obroču ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec lahko prime žogice šele po sodnikovem znaku »jime« ali »hajime«.

Cilj je prenesti vse 3 tenis žogice v drug (6 metrov oddaljen) obroč v čim krajšem času.

Tekmovalec mora vsako žogico posamezno prenesti v drug obroč.


Če mu pri tem žogica uide iz obroča (ker jo je vrgel ali pa ga zgrešil) jo mora najprej iti iskat, jo dati v obroč ter šele na to iti po drugo žogico).

Sodnik ustavi uro, ko so vse 3 žogice v drugem obroču. 

Zmaga tekmovalec z najhitrejšim časom.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in šprinti. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.

PRAVILA BORB 4. in 5. RAZREDI

Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 4 tekmovalcev glede na težo.


Tekmujejo v Judo borbah.


JUDO BORBE (TACHI WAZA IN NE WAZA)

JUDO BORBA SE PRIČNE BREZ PRIJEMA ZA GARD (prijem kimona) na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«.


Borba poteka po prilagojenih pravilih JZS za mlajše dečke/ce.

NEDOVOLJENE TEHNIKE: izvedba metov z obeh ali enega kolena, telesni meti in prijemi pod pasom - za hlačnico oz. objemanje noge.

PREPOVEDANO JE STISKANJE OKOLI VRATU IN PRIJEMI POD PAS (V BORBI STOJE).


Judo borbo imata tekmovalca v Tachi wazi (stoječem položaju) ter Ne wazi (borbi na tleh), kjer se točno beleži na kaj je zmagal tekmovalec (wazaari - 1 točka ali ippon - 10 točk).


Borba traja 120 sek (2 min) brez ustavljanja časa.


Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega telesa.

Ko tekmovalca padeta na tla se nadaljuje borba v parterju (ne waza), dokler poteka akcija (je vidno, da se lahko akcija zaključi s končnim prijemom), ko ni več akcije sodnik prekine borbo v ne wazi in tekmovalca nadaljujeta borbo stoje.


Tekmovalec dobi za končni prijem:

-od 1 do 5 Wazaari

-za 10 sek Ippon.


Če je kateri od tekmovalcev neaktiven, predolgo drži za pas, izstopi iz borilnega prostora brez namena izvajanja tehnike, prime drugega tekmovalca pod pasom ali drži predolgo enostranski gard dobi kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točke. Točkuje se:

-SHIDO 1 – opozorilo

-SHIDO 2 – nasprotnik dobi wazaari

-SHIDO 3 – HANSOKUMAKE nasprotnik dobi IPPON.


V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca sodnik prekine borbo in borba se nadaljuje stoje.


V primeru, da sta po 90 sekundah tekmovalca v točkah izenačena se borba nadaljuje dokler eden od tekmovalcev ne prejme točko (izvede met, ki se točkuje z wazari ali ippon) ali dokler eden od tekmovalcev ne prejme 2 x SHIDO.