2. JUDO IGRE
v soboto, 21. maj 2022

Vabljeni na 2. JUDO IGRE 2021/2022

Ponovno ste dobrodošli na judo igre – »tekmovanje«, ki bo potekalo v soboto, 21. maja 2022, v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.

Je za otroke od 1. - 5. razreda. Tekma spodbuja otroka k tekmovalnosti na zabaven in igriv način. Vsi otroci so nagrajeni z medaljami in tekma se odvije v 2 urah.


Za prijavnico, ki jo je potrebno imete s seboj kliknite na PRIJAVNICA z urniki ali spodnjo sliko urnika.

PROSIMO NE ZAMUJAJTE NA TEHTANJE!!!
Potrebno je, da starši poznate okvirno težo vašega otroka in pridete na tekmovanje po predpisanem urniku. Zaradi velike udeležbe otrok v preteklih letih smo namreč dečke 1.razredov razdelili v skupine (do 23 kg in nad 23 kg).

PRAVILA BORB 1. in 2. RAZREDI 2. JUDO IGRAE 2021/2022 sobota 21.5.2022


1. RAZREDI in 2. RAZREDI:

Tekmovalci/ke so razdeljeni v skupine po 4 glede na težo.


Tekmujejo v Borbi za pasek in prenašanju žogic - šprintih.


a) BORBA ZA PASEK:

Tekmujejo v tachi wazi (borbi stoje) za »odvzem paska« na velikosti borilnega prostora 4 x 3 m.


Sodnik obema tekmovalcema zatakne paska za tekmovalčeva pasova na sredini hrbta.

BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard ali ga izpustiti z eno roko, ne sme se pa spustiti z obema rokama.

Če se spusti z obema rokama sodnik borbo prekine.

Zmaga tisti tekmovalec, ki nasprotniku prvi vzame pasek.

Tekmovalca tekmujeta na dve dobljeni borbi oziroma točki (maksimalno število borb je tri).


V primeru, da enemu tekmovalcu pade pasek na tla, ga lahko nasprotnik pobere in s tem zmaga borbo in dobi točko. Če pasek pobere tekmovalec, kateremu je pasek padel, mu ga sodnik popravi in borba se ponovno prične brez točke za kateregakoli izmed tekmovalcev.

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca, lahko sodnik prekine in ponovi borbo.

V primeru, ko enemu od tekmovalcev pasek pade na tla in ga nasprotnik takoj ne pobere, sodnik borbo prekine, popravi paska obema tekmovalcema in borba se nadaljuje.

V kolikor sodnik ni videl kateri od tekmovalcev je vzel pasek prvi (oba ga vzameta istočasno), sodnik borbo ponovi.


Če se tekmovalec namerno vrže na tla, da mu nasprotnik ne bi vzel paska ALI z namenom, da v času padanja sam vzame nasprotniku pasek:

- Se ga prvič opozori, da to ni dovoljeno, in da bo naslednjič kaznovan tako, da bo nasprotnik dobil točko.

- Za vsako naslednjo napako se nasprotniku dodeli 1 točka.

Če se tekmovalec vrže na tla in mu nasprotnik istočasno vzame pasek, to velja kot točka za nasprotnika, istočasno pa dobi tudi opomin ter ob naslednjem metu na tla v obrambne namene tudi brez odvzetega paska izgubi točko.


Borba za pasek traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral več točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


b) PRENAŠANJE ŽOGIC – ŠPRINTI:

Tekmovalci tekmujejo v prenašanju 3 tenis žogic iz enega obroča v drug obroč na razdalji 6 metrov.


Tekmovalec stoji pri prvem obroču ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec lahko prime žogice šele po sodnikovem znaku »jime« ali »hajime«.

Cilj je prenesti vse 3 tenis žogice v drug (6 metrov oddaljen) obroč v čim krajšem času.

Tekmovalec mora vsako žogico posamezno prenesti v drug obroč.

Če mu pri tem žogica uide iz obroča (ker jo je vrgel ali pa ga zgrešil) jo mora najprej iti iskat, jo dati v obroč ter šele na to iti po drugo žogico).

Sodnik ustavi uro, ko so vse 3 žogice v drugem obroču.

Zmaga tekmovalec z najhitrejšim časom.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in šprinti. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.


PRAVILA BORB 3. RAZREDI 2. JUDO IGRAE 2021/2022 sobota 21.5.2022


3. RAZREDI:

Tekmovalci/ke so razporejeni v skupine po 4 tekmovalcev glede na težo.


Tekmujejo v Sumo vlečenje borbah in poligonu.


a) SUMO VLEČENJE BORBE:

Tekmujejo v sumo vlečenje borbah na velikosti borilnega prostora 4 x 3 m.

Tekmovalci 3. razredov pričnejo borbo iz prijema za gard (tekmovalca/ki primejo rokav in rever – neovratnik!), ki se med borbo lahko zamenja.

Tekmovalec zmaga, ko nasprotnika spravi na tla (da se dotakne blazin s katere kolim drugim delom telesa kot s stopali), lahko ga potisne na tla ali pa uporabi judo met (osoto otoshi, uki goshi,...). Tekmovalec/ka lahko zmaga tudi tako, da stopi ven iz borilnega prostora vsaj z eno nogo ter s celim stopalom, vendar samo na svojo stran (na nasprotnikovo ali na stran ne velja).


Tekmovalca/ki tekmujeta na dve dobljeni borbi (maksimalno število borb je tri). Tekmovalec/ka zmaga z rezultatom 2:0, 2:1 ali 1:0


Maksimalna dolžina trajanja borbe (redni del) je 1 min. Po 1 minuti se upošteva trenutni rezultat oz. ob izenačenem rezultatu (0:0 ali 1:1) ob koncu rednega dela, se nadaljuje do prve točke.


Tekmovalec ne sme nasprotnika stiskati okoli vratu ali prijemati za hlačnico ali noge (to je pod pasom).

V primeru, da sodnik oceni, da je situacija v borbi nevarna za enega ali oba tekmovalca, sodnik prekine borbo ne glede na možen razplet borbe (zmaga ali poraz).


V primeru, da se borba prekine ali da ni bilo očitno kdo je prvi padel na tla ali stopil ven, se borba ponovi!!!


Sumo vlečenje borba traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1.


V primeru, da tekmovalec vrže nasprotnika v trenutku ko ta stopi ven iz borilnega prostora, se upošteva točka tekmovalcu, ki je izvedel met.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1.


b) PRENAŠANJE ŽOGIC – ŠPRINTI:

Tekmovalci tekmujejo v prenašanju 3 tenis žogic iz enega obroča v drug obroč na razdalji 6 metrov.


Tekmovalec stoji pri prvem obroču ter prične na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«. Tekmovalec lahko prime žogice šele po sodnikovem znaku »jime« ali »hajime«.

Cilj je prenesti vse 3 tenis žogice v drug (6 metrov oddaljen) obroč v čim krajšem času.

Tekmovalec mora vsako žogico posamezno prenesti v drug obroč.

Če mu pri tem žogica uide iz obroča (ker jo je vrgel ali pa ga zgrešil) jo mora najprej iti iskat, jo dati v obroč ter šele na to iti po drugo žogico).

Sodnik ustavi uro, ko so vse 3 žogice v drugem obroču.

Zmaga tekmovalec z najhitrejšim časom.


Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Točkujejo se judo borbe in šprinti. V primeru, da sta dva ali več tekmovalcev izenačenih se upošteva uvrstitev v judo borbah.


PRAVILA BORB 4. RAZREDI in STAREJŠI 2. JUDO IGRAE 2021/2022 sobota 21.5.2022

4. in starejši razredi tekmujejo med seboj

4., 5. in 6. (začetniki) RAZREDI:

Tekmovalci/ke so razdeljeni v skupine po 4 glede na težo.


Tekmujejo v Borbi stoje – tachi wazi.


a) JUDO BORBE (SAMO TACHI WAZA – SAMO STOJE):

Tekmujejo v judo borbah stoje (tachi waza) na velikosti borilnega prostora 4x3m. Borba traja 2 min (120 sek) brez zaustavljanja. V primeru izenačenega rezultata v borbah, zmagovalca določi SUMO borba na eno zmago.


JUDO BORBA SE PRIČNE S PRIJEMOM ZA GARD na sodnikov znak »HAJIME« ali »JIME«.

Tekmovalec ali tekmovalka lahko med borbo spremeni gard, ne sme se pa spustiti z obema rokama. Če se spusti z obema rokama, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.

Borba poteka po prilagojenih pravilih JZS za mlajše dečke/ce.

NEDOVOLJENE TEHNIKE: izvedba metov z obeh ali enega kolena, telesni meti in prijemi pod pasom - za hlačnico oz. objemanje noge.

Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom svojega telesa.

Ko tekmovalca padeta na tla se borba prekine (NI borbe v parterju) in se nadaljuje zopet v borbi stoje.

V primeru, da je situacija v borbi za tekmovalca nevarna, sodnik prekine borbo in tekmovalca vrne v začetni položaj.


OCENJEVANJE METOV:

- Za vsak pravilen met sodnik dosodi točko - wazari ali ippon.

- Wazari se šteje kot 1 točko, ippon pa kot 3 točke.


Tekmovalec zmaga predčasno (pred potekom 2 min – 120 sek), ko:

- Ko izvede tehniko, za katero sodnik dosodi ippon.

- V času borbe zbere 3 točke (to pomeni, da naredi 3 mete za wazari).


Če je kateri od tekmovalcev neaktiven, predolgo drži za pas, prime pod pasom ali predolgo drži enostranski gard dobi kazen (Shido) s katero dobi nasprotnik točke. Točkuje se:

-SHIDO 1, nasprotnik dobi 1. točko

-SHIDO 2, nasprotnik dobi 2. točko

-SHIDO 3, diskvalifikacija (hansokumake), nasprotnik dobi IPPON (3 točke)


Zmaga tekmovalec, ki ima večje število točk ali manjše število kazni!!!