Cenik 

cenik OŠ

Letna članarina 15 € 

(letna članarina se poravna ob vpisu in velja za tekoče šolsko leto)

Način plačevanja:

1 mesečno obdobje 30 EUR na mesec

3 mesečno obdobje 10% popust

posamičen obisk 15 EUR


V ceno je všteto delo trenerja, prevoz do šole kjer se vadba izvaja, najem prostorov, administracija, nemoteno delovanje športnega društva, mesto v skupini ima zagotovljeno, ob njegovi odsotnosti  trener zagotavlja podajanje znanja, ki je bilo izpuščeno,...

cenik Dvorana

Letna članarina 15 € 

(letna članarina se poravna ob vpisu in velja za tekoče šolsko leto)

Način plačevanja:

3 mesečno obdobje

• posamičen obisk 15 EUR

JUDO VRTEC

1 x tedensko 35 EUR 

ŠOLA JUDA

2 x tedensko 38 EUR

MLAJŠI DEČKI in DEKLICE

2 x tedensko 38 EUR

STAREJŠI DEČKI in DEKLICE

2 x tedensko 38 EUR

TEKMOVALNA SKUPINA

3-4 x tedensko 45 EUR

JUDO 

za STAREJŠE

1 x tedensko 30 EUR             

Cenik velja od 24.08.2023